ANCL Seminars

Spring Semester of the 2019-2020 Academic Year

The tentative schedule for the spring semester of 2019-2020 is given as follows:
 1. Peng JING

 2. Lepeng MA

 3. Jiawei ZHU

 4. Wenbo HU

 5. Chengwang YANG

 6. Xiao WANG

 7. Chunxiang JIA

 8. Jin JIN

 9. Qingfu CUI

 10. Wuguang WANG

 11. Yanying YU

 12. Shuocheng KANG

 13. Cunhao WEI

Past activity

2020.07       2020.06       2020.05       2020.04      

2020.07

Day: 2020.07.16